Дъговидна ламарина

usulga1-top

 

приложение:  Покриване на складове, паркинги, зърнохранилища, производствени помещения, пазари